Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w m. Karwia – budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią.
data realizacji: 08.12.2009 – 31.05.2010