Wójt Gminy Śliwice

Wójt Gminy Śliwice
Sieć wodociągowa z przyłączami, oraz kanalizacja deszczowa na terenie gminy Śliwice
data realizacji: 03.2004 – 11.2004