W Bolszewie zakończono realizację kanalizacji…

Firma Drewa – Hydroinstal Sp . z o.o. zakończyła w październiku 2014 r. realizację kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w gm. Wejherowo. Wykonano ponad 11,5 km kanalizacji sanitarnej i przepompownię ścieków.

SKMBT_C224e15022711060_2

SKMBT_C224e15022711060_3

SKMBT_C224e15022711060_4