Urząd Miejski w Miastku

Urząd Miejski w Miastku
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kamnica, Bobięcino, Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo
data realizacji: 10.2003 – 09.2005