Urząd Gminy w Kolbudach

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Lublewo i Bąkowo w gminie Kolbudy
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Lublewo i Bąkowo w gminie Kolbudy
data realizacji: 09.2000 – 06.2001