Urząd Gminy Stegna

Urząd Gminy Stegna
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Lipowej w Stegnie. Roboty były wykonywane na znacznych głębokościach, w technologii wykopów wąskoprzestrzennych przy jednoczesnym odwadnianiu wykopów zestawami iglofiltrów pomp, z wymianą gruntu na nośny.
data realizacji: 12.05.2009 – 15.09.2010