Urząd Gminy Przodkowo

Urząd Gminy Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przodkowo: Kawle Górne-Przodkowo, Pomieczyno
data realizacji: 15.04.2009 – 26.06.2009