Strabag Sp. z o.o.

Strabag Sp. z o.o.
Przebudowa istniejącego układu drogowego – przejście drogi wojewódzkiej nr 216 przez Jastarnię, odcinek od km 0+000’00 do km 0+500,00.
data realizacji: 12.01.2009 – 17.07.2009