Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach „Przebudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 20 Gdynia – Żukowo odc. od km 297+820 do km 312+400 (dł. 14,6 km)”
data realizacji: 08.2006 – 12.2007