Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach „Przebudowy dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G w Połchowie i Rekowie Górnym”
data realizacji: 11.2005 – 11.2006