Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach „Przebudowy skrzyżowania ulic: Grunwaldzka, Gdańska, Obwodowa w ciągu drogi krajowej nr 6 w Rumi i Redzie”
data realizacji: 09.2006 – 11.2006