Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach „Przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (obwodowa Trójmiasta) z ul. Morską (droga krajowa nr 27) w Gdyni w granicach pasa drogowego drogi krajowej (projekt SPO-T/2.3/155/05)”
data realizacji: 03.2006 – 05.2006