Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach „Przebudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 55 odc. Malbork – Sztum od km 26+800 do km 35+632”
data realizacji: 05.2006 – 08.2006