Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku
Roboty sanitarne w ramach przebudowy drogi krajowej nr 6, odcinek Gościcino-Wejherowo
data realizacji: 2004 – 2005