Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku
Sieć kanalizacyjna w ramach projektu „Remont ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 6 Kołbaskowo – Gdynia – Łęgowo, odcinek Bożepole – Ługi, od km 266+332,90 do km 274+494,50”
data realizacji: 03.2007 – 07.2007