Referencje

Referencje Nowe!

Firma „Drewa – Hydroinstal” wykonała roboty w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, wymogami technicznymi i obowiązującymi normami…

Referencje

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą Specjalizujemy...

W Bolszewie zakończono realizację kanalizacji…

Firma Drewa - Hydroinstal Sp . z o.o. zakończyła w październiku 2014 r. realizację kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w gm. Wejherowo. Wykonano ponad 11,5 km kanalizacji sanitarnej i przepompownię ścieków.

Ksiądz Prałat Tadeusz Reszka Honorowym Kapelanem Drewa Hydroinstal

Na prośbę Pana Czesława Drewy,
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Drewa-Hydroinstal,
wyrażoną w piśmie z dnia 19 grudnia 2012r., mocą niniejszego dekretu mianuję
Księdza Prałata Tadeusza Reszkę
Proboszcza Parafii Trójcy Świętej w Wejherowie
Honorowym Kapelanem Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Drewa Hydroinstal
z dniem 8 stycznia 2013 r.
Życząc obfitości łask Bożych w powierzonej funkcji, polecam
Wielebnego Księdza Bożej opatrzności i opiece Matki Bożej.

+Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

Gniewińskie  Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Gniewino Nadole  - Toliszczek  - Bychowo - Perlino Z przyłączami do budynków i przebudową przepompowni ścieków  w Nadolu. Inwestor : Gniewińskie  Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. Termin realizacji 2010 -2011 r. Wartość...

Urząd Gminy Stegna

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Lipowej w Stegnie. Roboty były wykonywane na znacznych głębokościach, w technologii wykopów wąskoprzestrzennych przy jednoczesnym odwadnianiu wykopów zestawami iglofiltrów pomp, z wymianą gruntu na nośny. data realizacji:...

NASZA OFERTA

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

NASZA ATUTY

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

REFERENCJE

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

POSIADAMY PROFESJONALNY I DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW!

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.