Zachodzące od lat zmiany życia gospodarczego stworzyły wiele nowych możliwości inwestowania w naszym kraju.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie dwadzieścia jeden podstref o łącznym obszarze 1 314,628 ha: 463,7634 ha w województwie pomorskim, 620,5763 ha w kujawsko-pomorskim, 208,4 ha w zachodniopomorskim oraz 21,8883 ha w wielkopolskim, na których działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych zasadach – oferuje zatem wyjątkowe możliwości inwestowania w Polsce północnej.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna to IDEALNE MIEJSCE DO INWESTOWANIA.

Elementy infrastruktury odwadniającej w rejonie ul. Spadochroniarzy w Gdańsku Klukowie w 2009 – 2010r.

Inwestor : Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Kontrakt charakteryzował się połączeniem robót sanitarnych odwadniających ( kanalizacja deszczowa, wodociąg, przepompownia wód deszczowych, zespoły podczyszczania ścieków) z robotami hydrotechnicznymi ( retencyjny zbiornik żelbetowy).
System kanalizacji deszczowej zrealizowano dla dużych średnic rur ( D 300 -1500)
Wykonano zbiornik żelbetowy V = 71 640 m³.
Wartość kontraktu 10 987 760,- złotych brutto.
Firma wywiązała się z bardzo napiętego harmonogramu .