Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacynych w Gdyni i Redzie oraz gminie Puck Część 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Puck.
data realizacji: 01.03.2007 – 31.08.2008