P. I. Drewa – Hydroinstal Sp. z o.o.

Specjalizuje się w wykonawstwie:

sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych, kanalizacji deszczowych,

zautomatyzowanych przepompowni ścieków i tłoczni, separatorów, osadników, sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody i hydroforni, robót drogowych z kostki betonowej.

Ponadto wykonujemy usługi transportowe oraz usługi związane z wynajmem sprzętu budowlanego.

Jesteśmy firmą która wykonywała roboty sieciowe o dowolnych średnicach (nawet Ø 1000), w bardzo zróżnicowanych warunkach geotechnicznych i terenowych – w tym z pełnym odwodnieniem, prace wykonywaliśmy na głębokościach sięgających nawet 7 m.

Powyższe predestynuje nas do podejmowania się coraz to bardziej skomplikowanych zadań inwestycyjnych.

 

Roboty wykonujemy w określonych w umowie terminach, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i przepisami bhp, zachowując wszystkie normy jakościowe, profesjonalizm, solidność, wysoka jakość realizacji naszych usług pozwala na oferowanie odpowiednio długich okresów gwarancji.

 

Wykonujemy roboty w systemie generalnego wykonawstwa jak i podwykonawstwa za środki z funduszy Unii Europejskiej w oparciu o procedury FIDIC.

POSIADAMY PROFESJONALNY I DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW!

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Referencje Nowe!

Firma „Drewa – Hydroinstal” wykonała roboty w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, wymogami technicznymi i obowiązującymi normami…