O FIRMIE

Od dnia 01 maja 2008r. rozpoczęła działalność Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA – HYDROINSTAL” z siedzibą w Bolszewie 84-239 ul. Chłopska 20 na bazie firmy Czesława Drewa założonej w 1962 roku, a od 1989 roku prowadzonej jako Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Hydroinstal”. Wymienione powyżej przedsiębiorstwo – w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego – Czesław Drewa wprowadził do spółki aportem i tym samym objął większościowy pakiet udziałów w kapitale zakładowym spółki.

W związku z powyższym „przekształceniem” formy działalności gospodarczej Pana Czesława Drewa – spółka posiada swój odrębny majątek, ponosi pełną samodzielną odpowiedzialność za zobowiązania i przejęła wszelkie zobowiązania poprzedniej firmy Czesława Drewa.

Czesław Drewa w nowopowstałej spółce jest nie tylko większościowym udziałowcem (99,65 % kapitału zakładowego), lecz również Prezesem Zarządu.

 

 

 

PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI

Firma: „Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa – Hydroinstal” Sp. z o.o.
Siedziba spółki: 84-239 Bolszewo, ul. Chłopska 20
Nr wpisu do KRS: 0000296046
REGON: 220536285
NIP: 588-225-73-75

Nowa forma funkcjonowania Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „Drewa – Hydroinstal” Sp. z o.o. ułatwi stosowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w warunkach stabilizujących status podmiotu gospodarczego z jednoczesnym wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń zawodowych i tradycji firmy P.I. „Hydroinstal” Czesław Drewa. Sytuacja taka będzie sprzyjała jednocześnie dalszemu dynamicznemu wzrostowi potencjału produkcyjnego a także pozytywnie rzutowała na stosunki gospodarcze nawiązywane przez spółkę.

Początki działalności firmy sięgają roku daty 16.01.1962r. – najpierw w postaci małego zakładu rzemieślniczego z branży ślusarsko-hydraulicznej. W czasie zaistniałych w Polsce przemian gospodarczych (lata 1989 – 1990), związanych z transformacją systemu polityczno – ekonomicznego Właściciel zadecydował o zmianie profilu prowadzonej działalności na: roboty budowlane związane z zewnętrznymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Aktualnie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa – Hydroinstal Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Ponadto od 1993r. do 2001r. firma była eksploatatorem sieci wodociągowej w gminie Wejherowo (część północna gminy).

GŁÓWNYMI ODBIORCAMI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ FIRMĘ P. I. DREWA – HYDROINSTAL SP. Z O.O. SĄ:

jednostki samorządu terytorialnego,
duże przedsiębiorstwa (osoby prawne), z którymi współpracujemy na zasadzie podwykonawstwa ( m.in. Skanska SA , Hydrobudowa SA , MTM SA).

Zasięg naszej działalności obejmuje region woj. pomorskiego i tereny przyległe. Naszymi głównymi dostawcami, z którymi współpracujemy już od wielu lat są renomowani producenci materiałów instalacyjnych typu:

  • rury PCV, PE, betonowe,
  • studzienki PCV, betonowe, polimerobetonowe,
  • przepompownie różnych typów, tłocznie , separatory i osadniki,
  • armatura wodociągowa i kanalizacyjna.

Dostawcy legitymują się atestami, świadectwami jakości, odpowiednimi certyfikatami (w tym również certyfikatem normy ISO 9000 ), co umożliwia przedsiębiorstwu Drewa – Hydroinstal Sp. z o.o. oferować długie (kilkuletnie) okresy gwarancji na wykonane roboty.

Firma posiada nowoczesny park sprzętu ciężkiego (16 koparek i koparko – ładowarek najnowszej generacji) i odpowiednie wyposażenie z osprzętem technicznym – co pozwala realizować prace budowlane w najtrudniejszych warunkach geotechnicznych i terenowych. Jesteśmy znani z faktu wdrażania nowoczesnych technologii z uwzględnieniem najnowszych materiałów i armatury – zawsze spełniających wymogi norm regulujących aspekty ochrony środowiska.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa – Hydroinstal Sp. z o.o. w ciągu ostatnich pięciu lat zanotowało znaczący wzrost sprzedaży swoich usług a osiągnęło to poprzez:

posiadanie doświadczonej kadry kierowniczej,
posiadanie wykwalifikowanego personelu robotniczego,
odpowiednie usprzętowienie firmy,
stałą poprawę organizacji i jakości pracy.

 Od 2005 roku firma Drewa – Hydroinstal posiada certyfikat ISO 9001: 2000

Certyfikat ISO 9001: 2000 , świadczący o wdrożeniu w naszej firmie procedur związanych z jakością zarządzania i stosowaniu polityki jakości.

Aktualnie zatrudniamy 85 pracowników. Ponad 50% zatrudnionych pracuje w P. I. Drewa – Hydroinstal Sp. z o.o. ponad 5 lat , co świadczy o dużej stabilizacji kadrowej w firmie. Pozwala to nam podejmować zadania o najwyższym poziomie trudności i złożoności. Dysponujemy wieloma referencjami i opiniami od Inwestorów, potwierdzającymi odpowiednią jakość, terminowość realizacji naszych usług i oceniających firmę jako godną polecenia potencjalnym klientom.

Aktualnie realizowana inwestycja

Aktualnie realizowana inwestycja

„ Roboty sanitarne w ramach przebudowy systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz

z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202 i 213 – etap I ”.

Kontrakt realizowany od 11/2010 , przewidywany termin zakończenia 09/2012.

Certyfikat ISO 9001:2000

Certyfikat ISO 9001:2000

W związku z przekształceniem firmy Certyfikat Jakości od dnia 1 maja 2008 roku przejęło "Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa-Hydroinstal" Sp. z o.o. Spółka w październiku 2008 roku z wynikiem pozytywnym poddała się procedurze audytu odnowieniowego. Posiada certyfikat...

POSIADAMY PROFESJONALNY I DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW!

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Referencje Nowe!

Firma „Drewa – Hydroinstal” wykonała roboty w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, wymogami technicznymi i obowiązującymi normami…