dekret-ksiadz

Na prośbę Pana Czesława Drewy,
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Drewa-Hydroinstal,
wyrażoną w piśmie z dnia 19 grudnia 2012r., mocą niniejszego dekretu mianuję
Księdza Prałata Tadeusza Reszkę
Proboszcza Parafii Trójcy Świętej w Wejherowie
Honorowym Kapelanem Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Drewa Hydroinstal
z dniem 8 stycznia 2013 r.
Życząc obfitości łask Bożych w powierzonej funkcji, polecam
Wielebnego Księdza Bożej opatrzności i opiece Matki Bożej.

+Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

ksiadz