Kontakt

ZARZĄD SPÓŁKI

Leszek Formela – członek zarządu, dyr. ds realizacji inwestycji

tel. 605 433 004; e-mail: leszekformela@interia.pl

Andrzej Lademann – członek zarządu, dyr. ds technicznych

tel: 605 433 005; e-mail: hydroinstal.andrzej@wp.pl

Łukasz Formela – członek zarządu

Przemysław Lademann – członek zarządu

KSIĘGOWOŚĆ

Małgorzata Nowak – Główna Księgowa tel 58 778 31 00 wew. 12 

tel. 605 433 008

e.mail: nowak@hydroinstal.eu

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Piotr Wojciechowski Specjalista ds. kosztorysowania i ofertowania tel. 605 433 434, 58 778 31 00 wew. 20

email: inwestycje@hydroinstal.eu

Agnieszka Łudzińska Specjalista ds. kosztorysowania i ofertowania

tel. 605 434 137

e-mail: inwestycje@hydroinstal.eu

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I SPRZĘTU

Edmund Marszewski Kierownik bazy sprzętu i zaopatrzenia tel: 605 433 012, 58 672 41 81 wew. 13

e-mail: e.marszewski@hydroinstal.eu

NASZA OFERTA

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

NASZA ATUTY

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

REFERENCJE

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

POSIADAMY PROFESJONALNY I DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW!

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Referencje Nowe!

Firma „Drewa – Hydroinstal” wykonała roboty w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, wymogami technicznymi i obowiązującymi normami…