Kontakt

ZARZĄD SPÓŁKI

Przemysław Lademann – Prezes Zarządu

Andrzej Lademann – Wiceprezes Zarządu

Szymon Moś – Członek Zarządu

PION TECHNICZNY

Edmund Marszewski – Dyrektor ds. Technicznych   
e.marszewski@hydroinstal.eu

Tomasz Darznik – Kierownik Działu Zamówień 
t.darznik@hydroinstal.eu 
tel. 605 433 293

PION OPERACYJNY

Przemysław Górski – Dyrektor ds. Operacyjnych
p.gorski@hydroinstal.eu

Piotr Wojciechowski – Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
inwestycje@hydroinstal.eu 
tel. 605 433 434

PION PRAWNO – FINANSOWY

Szymon Moś – Dyrektor ds. Prawno-Finansowych

sz.mos@hydroinstal.eu

Małgorzata Nowak – Główna Księgowa

m.nowak@hydroinstal.eu
tel. 605 433 008

Dane kontaktowe biura:

e-mail   biuro@hydroinstal.eu
tel. 58 672 41 81; 58 778 31 00

NASZA OFERTA

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

NASZA ATUTY

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

REFERENCJE

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

POSIADAMY PROFESJONALNY I DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW!

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Referencje Nowe!

Firma „Drewa – Hydroinstal” wykonała roboty w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, wymogami technicznymi i obowiązującymi normami…