Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

20/05/2013

...

Ksiądz Prałat Tadeusz Reszka Honorowym Kapelanem Drewa Hydroinstal

Ksiądz Prałat Tadeusz Reszka Honorowym Kapelanem Drewa Hydroinstal

08/03/2013

Na prośbę Pana Czesława Drewy, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Drewa-Hydroinstal, wyrażoną w piśmie z dnia 19 grudnia 2012r., mocą niniejszego dekretu mianuję Księdza Prałata Tadeusza Reszkę Proboszcza Parafii Trójcy Świętej w Wejherowie Honorowym Kapelanem Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Drewa Hydroinstal z dniem 8 stycznia 2013 r. Życząc...

Gniewińskie  Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.

Gniewińskie  Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.

17/02/2012

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Gniewino Nadole  – Toliszczek  – Bychowo – Perlino Z przyłączami do budynków i przebudową przepompowni ścieków  w Nadolu. Inwestor : Gniewińskie  Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. Termin realizacji 2010 -2011 r. Wartość  kontraktu :  5 630 760,- złotych. Wykonano łącznie prawie  15 km...

Urząd Gminy Stegna

Urząd Gminy Stegna

15/10/2010

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Lipowej w Stegnie. Roboty były wykonywane na znacznych głębokościach, w technologii wykopów wąskoprzestrzennych przy jednoczesnym odwadnianiu wykopów zestawami iglofiltrów pomp, z wymianą gruntu na nośny. data realizacji: 12.05.2009 –...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

15/10/2010

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacynych w Gdyni i Redzie oraz gminie Puck Część 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Puck. data realizacji: 01.03.2007 –...

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

15/09/2010

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w m. Karwia – budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią. data realizacji: 08.12.2009 –...

Strona 2 z 812345...Ostatnia »