Wójt Gminy Śliwice

Wójt Gminy Śliwice

Sieć wodociągowa z przyłączami, oraz kanalizacja deszczowa na terenie gminy Śliwice data realizacji: 03.2004 –...
Certyfikat ISO 9001:2000

Certyfikat ISO 9001:2000

W listopadzie 2005roku firma poddała się procedurze audytu zewnętrznego i uzyskała certyfikat wydany przez firmę SGS Systems & Services Certtification z Wielkiej Brytanii. Certyfikat potwierdza, że system zarządzania funkcjonujący w P.I. „Hydroinstal”...
Urząd Miejski w Miastku

Urząd Miejski w Miastku

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kamnica, Bobięcino, Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo data realizacji: 10.2003 –...
Urząd Miejski w Morągu

Urząd Miejski w Morągu

Sieć kanalizacji sanitarnej Zawroty – Bramka – Silin – Jędrychówko w gminie Morąg data realizacji: 08.2004 –...
Urząd Gminy Luzino

Urząd Gminy Luzino

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Luzinie data realizacji: 04.2004 –...