Wójt Gminy Śliwice

Wójt Gminy Śliwice

20/12/2005

Sieć wodociągowa z przyłączami, oraz kanalizacja deszczowa na terenie gminy Śliwice data realizacji: 03.2004 –...

Certyfikat ISO 9001:2000

Certyfikat ISO 9001:2000

30/11/2005

W listopadzie 2005roku firma poddała się procedurze audytu zewnętrznego i uzyskała certyfikat wydany przez firmę SGS Systems & Services Certtification z Wielkiej Brytanii. Certyfikat potwierdza, że system zarządzania funkcjonujący w P.I. „Hydroinstal” został oceniony jako spełniający wymagania zawarte w ISO 9001:2000 w zakresie: Sieci i...

Urząd Miejski w Miastku

Urząd Miejski w Miastku

27/07/2005

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kamnica, Bobięcino, Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo data realizacji: 10.2003 –...

Urząd Miejski w Morągu

Urząd Miejski w Morągu

14/12/2004

Sieć kanalizacji sanitarnej Zawroty – Bramka – Silin – Jędrychówko w gminie Morąg data realizacji: 08.2004 –...

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Burmistrz Miasta Kościerzyna

30/09/2004

Kanalizacja ściekowa w ul. Matejki, Stwosza, Dunikowskiego w Kościerzynie data realizacji: 04.2003 –...

Urząd Gminy Luzino

Urząd Gminy Luzino

20/07/2004

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Luzinie data realizacji: 04.2004 –...