Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Sieć kanalizacyjna w ramach projektu „Remont ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 6 Kołbaskowo – Gdynia – Łęgowo, odcinek Bożepole – Ługi, od km 266+332,90 do km 274+494,50” data realizacji: 03.2007 –...
Certyfikat ISO 9001:2000

Certyfikat ISO 9001:2000

W związku z przekształceniem firmy Certyfikat Jakości od dnia 1 maja 2008 roku przejęło „Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa-Hydroinstal” Sp. z o.o. Spółka w październiku 2008 roku z wynikiem pozytywnym poddała się procedurze audytu odnowieniowego. Posiada...
Urząd Gminy w Pucku

Urząd Gminy w Pucku

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Połchowie i Rekowie Górnym data realizacji: 05.09.2007 –...
HYDROBUDOWA S.A. GDAŃSK

HYDROBUDOWA S.A. GDAŃSK

Budowa systemu ściekowego dla osiedli mieszkaniowych Grębocin – Bielawy i Czerniewice w Toruniu – data realizacji: 28.04.2005 –...
Urząd Gminy Kolbudy

Urząd Gminy Kolbudy

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami w m. Otomin data realizacji: 08.2004 –...
Urząd Miasta w Pucku

Urząd Miasta w Pucku

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pucku – zlewnia B z integralnymi elementami zlewni A – zadanie II data realizacji: 06.2006 –...