Elektrociepłownie Wybrzeże SA

Elektrociepłownie Wybrzeże SA

Budowa nowego kolektora kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków z ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. w miejscowości Krzeszna do gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach. data realizacji: 15.10.2008 –...
Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach „Przebudowy dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G w Połchowie i Rekowie Górnym” data realizacji: 11.2005 –...
Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach „Przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (obwodowa Trójmiasta) z ul. Morską (droga krajowa nr 27) w Gdyni w granicach pasa drogowego drogi krajowej (projekt SPO-T/2.3/155/05)” data realizacji: 03.2006...
Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach „Przebudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 55 odc. Malbork – Sztum od km 26+800 do km 35+632” data realizacji: 05.2006 –...
Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach „Przebudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 20 Gdynia – Żukowo odc. od km 297+820 do km 312+400 (dł. 14,6 km)” data realizacji: 08.2006 –...
Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach „Przebudowy skrzyżowania ulic: Grunwaldzka, Gdańska, Obwodowa w ciągu drogi krajowej nr 6 w Rumi i Redzie” data realizacji: 09.2006 –...