Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Elementy infrastruktury odwadniającej w rejnonie ul. Spadochroniarzy w Gdańsku Klukowie. Roboty były wykonywane na znacznych głębokościach w technologii wykopów wąskoprzestrzennych, przy jednoczesnym odwadnianiu wykopów. data realizacji: 11.12.2009 –...
Abruko Sp. z o.o.

Abruko Sp. z o.o.

Kanalizacja deszczowa w ulicach: Krasickiego, Reymonta, Rzemieślnicza, Młyńska, Żwirowa i Przybyszewskiego we Władysławowie w ramach realizowanej przez nas umowy na rzecz Gminy Miasta Władysławowa, Program rozwiązywania problemów komunikacyjnych gminy Władysławowo...
Strabag Sp. z o.o.

Strabag Sp. z o.o.

Przebudowa istniejącego układu drogowego – przejście drogi wojewódzkiej nr 216 przez Jastarnię, odcinek od km 0+000’00 do km 0+500,00. data realizacji: 12.01.2009 –...
Urząd Gminy Przodkowo

Urząd Gminy Przodkowo

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przodkowo: Kawle Górne-Przodkowo, Pomieczyno data realizacji: 15.04.2009 –...