Nagroda przyznawana przez władze gminy dla osób szczególnie zasłużonych dla Gminy Wejherowo. Pan Czesław Drewa otrzymał Gryfa w przeddzień jubileuszu 50 lecia firmy w uznaniu całokształtu działań na rzecz gminy ( gospodarczo -biznesowych, kulturalno-sportowych oraz charytatywno sponsoringowych: parafie, szpital , Ochotnicza Straż Pożarna, organizacje kombatanckie, szkoły)