Elektrociepłownie Wybrzeże SA

Elektrociepłownie Wybrzeże SA
Budowa nowego kolektora kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków z ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. w miejscowości Krzeszna do gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach.
data realizacji: 15.10.2008 – 15.12.2008