Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Ujeścisko w Gdańsku - etap II zad. II
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Ujeścisko w Gdańsku – etap II zad. II
data realizacji: 06.2002 – 04.2003