Certyfikat ISO 9001:2000
W listopadzie 2005roku firma poddała się procedurze audytu zewnętrznego i uzyskała certyfikat wydany przez firmę SGS Systems & Services Certtification z Wielkiej Brytanii.
Certyfikat potwierdza, że system zarządzania funkcjonujący w P.I. „Hydroinstal” został oceniony jako spełniający wymagania zawarte w ISO 9001:2000 w zakresie: Sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne, usługi budowlane.