Referencje Nowe!

Referencje Nowe!

Firma „Drewa – Hydroinstal” wykonała roboty w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, wymogami technicznymi i obowiązującymi normami…

Referencje

Referencje

Referencje ← Realizacje 2014 Realizacje 2015 → Ostatnie wpisy Referencje Nowe! Realizacje 2015 Referencje Realizacje 2014 W Bolszewie zakończono realizację kanalizacji… W Bolszewie zakończono roboty budowlane Nowa umowa z Gminą Wejherowo Referencje...
W Bolszewie zakończono realizację kanalizacji…

W Bolszewie zakończono realizację kanalizacji…

Firma Drewa – Hydroinstal Sp . z o.o. zakończyła w październiku 2014 r. realizację kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w gm. Wejherowo. Wykonano ponad 11,5 km kanalizacji sanitarnej i przepompownię ścieków.