AKTUALNOŚCI

Referencje Nowe!

Referencje Nowe!

Firma „Drewa – Hydroinstal” wykonała roboty w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, wymogami technicznymi i obowiązującymi normami…

Realizacje 2015

Realizacje 2015

W 2015 r. ukończono: kanalizacja sanitarna dla PEWIK Gdynia w Bolszewie według procedury FIDIC (1,5 mln zł) kanalizacja sanitarna i deszczowa w Kąpinie ( 5,3 mln zł), kanalizacja sanitarna w Gościcinie ul.Drzewiarza i Południowa ( 1,8 mln zł) kanalizacja deszczowa DW...

Referencje

Referencje

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą Specjalizujemy...

Realizacje 2014

Realizacje 2014

W roku 2014 firma zakończyła m.in. zadania: kanalizacja sanitarna w Bolszewie o wartości 3,25 mln zł, kanalizacja deszczowa w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni dla Strabag sp. z o.o. o wartości 2,8 mln zł, kanalizacja deszczowa w ul.Kazimierskiej w Rumi  o wartości 1,9 mln...

W Bolszewie zakończono realizację kanalizacji…

W Bolszewie zakończono realizację kanalizacji…

Firma Drewa - Hydroinstal Sp . z o.o. zakończyła w październiku 2014 r. realizację kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w gm. Wejherowo. Wykonano ponad 11,5 km kanalizacji sanitarnej i przepompownię ścieków.

W Bolszewie zakończono roboty budowlane

W lutym 2015 zakończono roboty budowlane związane z kanalizacją sanitarną i deszczową w Bolszewie, realizowane na rzecz PEWIK Gdynia i Gminy Wejherowo. Trwają czynności odbiorowe. Zadanie realizowano według procedury FIDIC. Wykonano 4,2 km kolektorów sanitarnych i 1,3...

Nowa umowa z Gminą Wejherowo

Nowa umowa z Gminą Wejherowo

W dniu 09.01.2015 r. podpisaliśmy umowę z Gminą Wejherowo na I etap kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kąpinie gm.Wejherowo. Do wykonania do sierpnia 2015 r.jest 7 km kanalizacji sanitarnej , 5,7 km kanalizacji deszczowej i 2 przepompownie.

Gryf Kaszubski dla Czesława Drewy

Gryf Kaszubski dla Czesława Drewy

Nagroda przyznawana przez władze gminy dla osób szczególnie zasłużonych dla Gminy Wejherowo. Pan Czesław Drewa otrzymał Gryfa w przeddzień jubileuszu 50 lecia firmy w uznaniu całokształtu działań na rzecz gminy ( gospodarczo -biznesowych, kulturalno-sportowych oraz...

Gniewińskie  Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.

Gniewińskie  Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Gniewino Nadole  - Toliszczek  - Bychowo - Perlino Z przyłączami do budynków i przebudową przepompowni ścieków  w Nadolu. Inwestor : Gniewińskie  Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. Termin realizacji 2010 -2011 r. Wartość...

Aktualnie realizowana inwestycja

Aktualnie realizowana inwestycja

„ Roboty sanitarne w ramach przebudowy systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz

z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202 i 213 – etap I ”.

Kontrakt realizowany od 11/2010 , przewidywany termin zakończenia 09/2012.

Biznesmen Roku 2010

Biznesmen Roku 2010

Prezes zarządu "P.I. Drewa - Hydroinstal" Sp. z o.o. Czesław Drewa został laureatem 16 edycji plebiscytu "BIZNESMEN ROKU 2010" województwa pomorskiego organizowanego przez Konwencję Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego. Plebiscyt promuje osoby zarządzające...

P. I. Drewa – Hydroinstal Sp. z o.o.

P. I. Drewa – Hydroinstal Sp. z o.o.

Specjalizuje się w wykonawstwie: sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych, kanalizacji deszczowych, zautomatyzowanych przepompowni ścieków i tłoczni, separatorów, osadników, sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody i hydroforni, robót...

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zachodzące od lat zmiany życia gospodarczego stworzyły wiele nowych możliwości inwestowania w naszym kraju.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie dwadzieścia jeden podstref o łącznym obszarze 1 314,628 ha: 463,7634 ha w województwie pomorskim

Nasze Atuty

Nasze Atuty

Doświadczenie zawodowe i doskonała znajomość  branży  – istniejemy na rynku już  50 lat.
Dysponujemy nowoczesnym, niezawodnym parkiem maszynowym i wyposażeniem.

Park maszynowy

Park maszynowy

  Koparka CAT 212 BFT  (1 szt.) Koparka CAT M 316  (2 szt.) Koparka kołowa CAT M 318  (1 szt.) Koparka JCB JS175  (1 szt.) Koparka gąsienicowa CAT 320DL (1 szt.) Koparko-ładowarka JCB 4CX  (1 szt.) Koparko-ładowarka CAT 428 E  (3 szt.)...

Urząd Gminy Stegna

Urząd Gminy Stegna

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Lipowej w Stegnie. Roboty były wykonywane na znacznych głębokościach, w technologii wykopów wąskoprzestrzennych przy jednoczesnym odwadnianiu wykopów zestawami iglofiltrów pomp, z wymianą gruntu na nośny. data realizacji:...

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Elementy infrastruktury odwadniającej w rejnonie ul. Spadochroniarzy w Gdańsku Klukowie. Roboty były wykonywane na znacznych głębokościach w technologii wykopów wąskoprzestrzennych, przy jednoczesnym odwadnianiu wykopów. data realizacji: 11.12.2009 - 15.07.2010

Abruko Sp. z o.o.

Abruko Sp. z o.o.

Kanalizacja deszczowa w ulicach: Krasickiego, Reymonta, Rzemieślnicza, Młyńska, Żwirowa i Przybyszewskiego we Władysławowie w ramach realizowanej przez nas umowy na rzecz Gminy Miasta Władysławowa, Program rozwiązywania problemów komunikacyjnych gminy Władysławowo -...

Strabag Sp. z o.o.

Strabag Sp. z o.o.

Przebudowa istniejącego układu drogowego - przejście drogi wojewódzkiej nr 216 przez Jastarnię, odcinek od km 0+000'00 do km 0+500,00. data realizacji: 12.01.2009 - 17.07.2009

Urząd Gminy Przodkowo

Urząd Gminy Przodkowo

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przodkowo: Kawle Górne-Przodkowo, Pomieczyno data realizacji: 15.04.2009 - 26.06.2009

Elektrociepłownie Wybrzeże SA

Elektrociepłownie Wybrzeże SA

Budowa nowego kolektora kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków z ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. w miejscowości Krzeszna do gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach. data realizacji: 15.10.2008 - 15.12.2008

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach "Przebudowy dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G w Połchowie i Rekowie Górnym" data realizacji: 11.2005 - 11.2006

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach "Przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (obwodowa Trójmiasta) z ul. Morską (droga krajowa nr 27) w Gdyni w granicach pasa drogowego drogi krajowej (projekt SPO-T/2.3/155/05)" data realizacji: 03.2006 - 05.2006

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach "Przebudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 55 odc. Malbork - Sztum od km 26+800 do km 35+632" data realizacji: 05.2006 - 08.2006

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach "Przebudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 20 Gdynia - Żukowo odc. od km 297+820 do km 312+400 (dł. 14,6 km)" data realizacji: 08.2006 - 12.2007

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach "Przebudowy skrzyżowania ulic: Grunwaldzka, Gdańska, Obwodowa w ciągu drogi krajowej nr 6 w Rumi i Redzie" data realizacji: 09.2006 - 11.2006

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Skanska S.A. Oddział w Gdańsku

Sieć kanalizacyjna w ramach projektu "Remont ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 6 Kołbaskowo - Gdynia - Łęgowo, odcinek Bożepole - Ługi, od km 266+332,90 do km 274+494,50" data realizacji: 03.2007 - 07.2007

Certyfikat ISO 9001:2000

Certyfikat ISO 9001:2000

W związku z przekształceniem firmy Certyfikat Jakości od dnia 1 maja 2008 roku przejęło "Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa-Hydroinstal" Sp. z o.o. Spółka w październiku 2008 roku z wynikiem pozytywnym poddała się procedurze audytu odnowieniowego. Posiada certyfikat...

Urząd Gminy w Pucku

Urząd Gminy w Pucku

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Połchowie i Rekowie Górnym data realizacji: 05.09.2007 - 20.08.2008

HIT 2008

HIT 2008

P.I. DREWA - HYDROINSTAL sp. z o.o. zostało laureatem konkursu HIT 2008 w województwie pomorskim. Konkurs HIT promuje przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego za najciekawsze dokonania rynkowe, ekologiczne i organizacyjne. Umieszczając naszą firmę w...

HYDROBUDOWA S.A. GDAŃSK

HYDROBUDOWA S.A. GDAŃSK

Budowa systemu ściekowego dla osiedli mieszkaniowych Grębocin - Bielawy i Czerniewice w Toruniu - data realizacji: 28.04.2005 - 16.11.2007

Urząd Gminy Kolbudy

Urząd Gminy Kolbudy

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami w m. Otomin data realizacji: 08.2004 - 12.2004

Wielka Mała Firma

Wielka Mała Firma

31 maja 2006 roku firma otrzymała Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konkursie dla najbardziej wiarygodnych i rzetelnych partnerów biznesowych "Wielka Mała Firma" w województwie pomorskim organizowanym przez Gazetę Prawną.

Certyfikat ISO 9001:2000

Certyfikat ISO 9001:2000

W listopadzie 2005roku firma poddała się procedurze audytu zewnętrznego i uzyskała certyfikat wydany przez firmę SGS Systems & Services Certtification z Wielkiej Brytanii. Certyfikat potwierdza, że system zarządzania funkcjonujący w P.I. "Hydroinstal" został...

NASZA OFERTA

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

NASZA ATUTY

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

REFERENCJE

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

POSIADAMY PROFESJONALNY I DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW!

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Referencje Nowe!

Firma „Drewa – Hydroinstal” wykonała roboty w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, wymogami technicznymi i obowiązującymi normami…